στο ερημητήριο

29_«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,24-33)

«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,24-33) La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: i/ vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sui mare. Vedendolo camminare sui mare, i discepoli furono sconvolti e...
Continua...

        YouTube Footprints 

 

                                   Lectio Divina

                      

                                 prof. Gaetano PICCOLO

                        ASCOLTERANNO LA MIA VOCE

                                        Scarica.pdf    

footprints of Jesus

Carmelitani Scalzi,
Via A. Canova 4.
20145 Milano
MI
379 174 4166 duruelo63@gmail.com
Powered by Webnode